NOVI ZAKONI U PROJEKTOVANJU STAMBENOG PROSTORA I NJIHOVA PRIMENA

Od  1. juna 2013 . godine stupa na snagu novi Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada, koji predviđa značajno izmenjene uslove za projektovanje i izgradnju stambenih zgrada, a kojim prestaju da važe  prethodno primenjivani propisi koji su bili prilagođeni  našim uslovima stanovanja i našoj kupovnoj moći. To praktično znači da će budući investitori  morati da vode računa o mnogim stvrima, a pre svega  o veličini  prostorija u stanu (npr. ako se radi o jednosobnom stanu,  on će morati da ima dnevnu sobu ne manju od 17 kvadrata, trpezariju od bar 3m2, kuhinju 3,4m2, plakarsku ostavu za hranu od minimalno 0,4m2, kupatilo 3,3m2, balkon 1m2), kao i o opremi prostora i prostorija u stanu (u odnosu na veličninu stana predviđene su dimenzija električnih uređaja, radnih površina, plakara, stolova i stolica,…). Takođe je predviđena širina ulaznih vrata na 90cm, a kuhinje i kupatila na 70cm.

Ubuduće u zgradi će morati da postoji prostorija za smestaj za održavanje higijene minimalne povrsine poda 2,0m2, sa točećim mestom. Takođe, od početka ove godine su počeli da se primenjuju i zakonski propisi u vezi energetske efikasnosti objekata, koji predviđaju mnogo bolju izolaciju. Stiropor koji se do sada uglavnom koristio kao izolacioni materijal će biti potpuno izbačen iz upotrebe, a umesto kamene vune debljine 5cm, biće neophodno ugrađivati istu debljine  10cm. To je dobra vest jer će se trošiti manje energije za zagrevanje i hlađenje stanova, ali će podići cenu kvadrata.

Pored navedenih, nov Pravilnik predviđa i niz drugih propisa kojim se podiže nivo stanovanja i kultura življenja naših ljudi. To je svakako pozitivno i predstavlja vid usklađivanja naših propisa sa evropskim standardima. Medjutim, po mom mišljenju, imajući u vidu ekonomsko stanje naših sugrađana, a i građana čitave države, primena novih propisa će se svakako odraziti na cenu izgradnje stanova, jer je praktično nemoguće da investitor ispuni sve nove zakonske norme a da pri tome zadrži cenu kvadrata na sadašnjem nivou. Imajući u vidu izneto, bilo bi celishodno da naša država odloži primenu novih propisa, jer će u protivnom mladi ljudi sve teže rešavati svoje stambeno pitanje i to zbog  nove cene kvadrata i zbog činjenice da nećemo više biti u mogućnosti da kupimo stan manje kvadrature sa više nezavisnih prostorija, na čemu inače naši kupci insistiraju. Još jednom bih ponovio, da bi bilo idealno da država odloži primenu evropskih zakona dok bar malo ne podignemo  životni standard,  u protivnom, investitori neće moći da podignu cenu kvadrata, što će sa druge strane predstavljati i stumulans za krsenje zakona, naročito u manjim gradovim i zaostalim područjima. Moja pretpostavka je da će se gradnja novih objekata u manjim mestima zaustaviti jer stanove neće imati ko da kupuje. Rekao bih još da se radi o kabinetskim zakonima, jer su trenutno teško primenjivi u praksi i njihovo sprovođenje bi imalo više štete nego koristi. Mislim da bi još jednom trebalo razmotriti eventualnu dobrobiti i mane pri sprovođenju novog zakona, da se ne bi delovalo stihijski. Imamo predlog, ali neko zaista treba i da se interesuje za to. Zato predlažem investitorima da požure sa projektima, kako privatnih kuća, tako i stambenih zgrada, kako bi ušli u zakonsku proceduru pre 1. juna 2013 godine, a kupcima koji su planirali kupvinu da požure,  jer će  nažalost stanovi biti sve skuplji, a mi sve manje spremni na to.