Razlika između komercijalnih i subvencionisanih kredita

Ulazak u kreditni odnos sa bankom niko ne želi iz čistog hira. Međutim, ako kupac nema drugih mogućnosti da reši stambeno pitanje, a ima, koliko toliko, sigurnan posao, kredit može da bude dobro rešenje.

I ako su banke sve vreme odobravale komercijalne kredite, poslednjih nekoliko meseci naši klijenti su nestrpljivo isčekivali da vlada RS ponovo odobri subvencionisane kredite a od 15. oktobra 2012.  godine je moguće predavati zahteve za kredit.

Za manje upućene, navešću osnovne razlike.

 Subvencionisani krediti:

– namenjeni su kupovini novoizgrađenih stanova i stanova u izgradnji (stepen završenosti je minimum 80%)

– kupovina je moguća samo od investitora

– kupac mora biti prvi vlasnik stana koji kupuje i ne sme da poseduje drugu nepokretnost

– iznos kredita od 10.000 do 100.000 €

– maksimalan iznos primanja 150.000 RSD

– učešće je minimum 5% od zahtevanog iznosa kredita

– period otplate je do 30 godina

– Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća posledenje rate kredita.

– kamata je od 4.45% + 6m euribor

 

Komercijalni krediti (uslovi se razlikuju od banke do banke):

– namenjeni su kupovini SVIH uknjiženih nekretnina i nekretnina sa stepenom zavrsenosti preko 80% koje nisu uknjizene

– iznos kredita je minimum 10.000 €

– učešće minimum 20% ili uspostavljena hipoteka na nekretnini čija je vrednost veća za 30% od vrednosti kredita umesto ucešća

– period otplate do 25 godina

– kamata od 4.75% + 6m euribor