ZAŠTO JE DOBRO OSIGURATI NEKRETNINU

Na našim prostorima ljudi još uvek nemaju naviku da koriste benefite osiguranja, sem za automobile, za čije osiguranje moraju da plate premiju prilikom registracije. Osiguranje nekretnina nije obavezno, a na prvi pogled čini se da je to dodatni trošak na već istanjen porodični budžet. Ipak,  o toj temi treba razmisliti.

Naime, mnogi ni ne znaju da se osiguranjem nekretnine, mogu sprečiti ili prilično ublažiti posledice nekih nepredviđenih situacija. Kod nas postoji više osiguravajućih kuća, koje za različitu visinu premije (iznos koji osiguranik plaća na ime osiguranja), isplaćuju nadoknadu za više vrsta rizika. Najniže premije pokrivaju manje rizika, a veće premije daju i veću sigurnost. Najbolje bi bilo pronaći neku sredinu.

Od prošlog meseca, Kompanija AXA osiguranje nam je došla u komšiluk pa sam stekla bolji uvid u to šta osiguranje zapravo znači. Na primer, za iznos premije u visini od samo 1Evro/m2, koja se može platiti jednokratno ili na čak 12 mesečnih rata, mogu se pokriti sledći rizici:

 •       požar i udar groma
 •       eksplozija
 •       grad
 •       zemljotres
 •       izliv vode iz instalacija
 •       provalna krađa i razbojništvo
 •       lom stakla
 •       lom instalacija
 •       oluja
 •       pad letelice
 •       manifestacije i dimonstracije
 •       odgovornost od štete nanete trećim licima.

To zapravo znači, da ukoliko se dogodi bilo koji gore naveden osigurani slučaj, osiguravajuća kuća isplaćuje iznos koji je zagarantovan u polisi.

Fotografiju snimio Slobodan Stanković Licko

Kupcima koji kupuju stan preko kredita, osiguranje je obavezna stavka. Imajući u vidu visinu troškova prilikom podizanja kredita, klijentima je bitno da su stavke što niže. Ipak najniže premije osiguranja pokrivaju uglavnom samo rizik od požara i od zemljotresa (što štiti interese banke). Za nešto veći iznos premije, klijent se može znatno više zaštiti. S obzirom da se polisa obnavlja svake godine, i da se osiguravajuća kuća može promeniti, predlažem svima koji su nekretninu kupili preko kredita, da provere šta pokriva njihova polisa.

Živimo u vremenu kada o svakom potencijalnom trošku razmišljamo više puta. Ipak, da li je osiguranje neobavezan trošak ili možda pametno ulaganje?